Pošaljite nam upit

*}


Kontakti

Informacijski centar Europe Direct Dubrovnik
Sjedište: Nikole Tesle 9, Dubrovnik
Poštanska adresa: P.P. 287, HR-20000 Dubrovnik
Telefon: +385 20 311 989
Mobitel: +385 99 433 9631
E-pošta:  edic[at]edd.hr

Radno vrijeme za konzultacije s građanima:
ponedjeljak – petak: 14:00-18:00h


Središnja informacijska služba Europe Direct
Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
- s bilo koje lokacije unutar Europske unije
- 09:00-18:00h prema srednjoeuropskom vremenu (radnim danima)
- na svim službenim jezicima Europske unije


Anketa o zadovoljstvu korisnika EDIC-a