Deklaracija o plavom rastu: održivost plavog gospodarstva u EU


Ministri pomorstva država članica EU danas će potpisati Deklaraciju o plavom rastu.


Deklaracija kojom se želi potvrditi politička odlučnost glede daljnjeg razvoja održivog plavog gospodarstva u EU donijet će se na neformalnoj ministarskoj konferenciji o plavom rastu, upravljanju oceanima u EU te Sredozemlju, inovacijama i nautičkom turizmu, kojom će danas na Malti predsjedavati povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella. Deklaracijom će se dodatno potaknuti održivi razvoj ključnih sektora, uključujući turizam, akvakulturu, energiju oceana i biotehnologiju.
Plavi rast mogao bi postati prava europska priča o uspjehu te gospodarstvu EU pridonijeti s 500 milijardi eura godišnje i 5,4 milijuna radnih mjesta. Na neformalnoj ministarskoj konferenciji raspravljat će se i o Komisijinoj nedavno pokrenutoj inicijativi za plavi rast na zapadnom Sredozemlju.

Održivi razvoj plavog gospodarstva bit će i glavna tema konferencije Naš ocean koja će se održati 5. i 6. listopada 2017. te kojom će supredsjedavati visoka predstavnica/potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini i povjerenik Vella. Povjerenikov uvodni govor na neformalnoj ministarskoj konferenciji o plavom rastu dostupan je ovdje.

Foto: Europska komisija