ALAT EU-a ZA PROFILIRANJE VJEŠTINA DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA


Višejezični alat EU-a za profiliranje vještina državljana trećih zemalja namijenjen je organizacijama koje pružaju pomoć državljanima trećih zemalja.

Omogućuje im mapiranje vještina, kvalifikacija i radnog iskustva državljana trećih zemalja i pružanje personaliziranih savjeta o daljnjim koracima, primjerice upućuje ih se na priznavanje diploma, potvrdu vještina, daljnje osposobljavanje ili usluge za podršku pri zapošljavanju.
Na posebnoj web stranici Europske komisije moguće je izraditi potpuno novi profil ili uvesti već postojeći profil kao i dobiti upute za korištenje ovoe aplikacije koja bi se trebala pokazati veoma korisnim alatom kako u obogaćenju europskog tržišta rada tako i u integraciji imigranata i izbjeglica iz trećih zemalja.
Foto: efvet.org