Pridonesite zakonodavnom postupku EU


U okviru programa Komisije za bolju regulativu postoji više mogućnosti za doprinos zakonodavnom postupku EU-a.

Posjetitelji web stranice Europske komisije posvećene zakonodavstvu na jednostavan način mogu ostaviti svoje prijedloge i primjedbe i na taj način sudjelovati u donošenju odluka, kreiranju novih zakona ili evaluaciji već postojećih.
U okviru otvorenih javnih savjetovanja posjetitelji mogu izraziti svoje mišljenje o različitim aspektima procjena učinka, prije nego što Komisija finalizira svoje prijedloge. Procjenama učinaka obuhvaćena su pitanja koja će se nastojati riješiti, utvrđuje se je li potrebno djelovati na razini EU-a te se predviđa mogući utjecaj različitih navedenih rješenja.
Nakon što Komisija postigne dogovor o zakonodavnom prijedlogu i proslijedi ga na donošenje Parlamentu i Vijeću moguće je dostaviti povratne informacije o njemu i o objavljenom izvješću o procjeni učinka. Komisija će prikupiti sva mišljenja i stajališta te ih zatim proslijediti ih Europskom parlamentu i Vijeću.
Foto: EUobserver