Galileo - europski globalni sustav za satelitsku navigaciju


Nova stranica UseGalileo.eu omogućuje korisnicima lagan pronalazak uređaja opremljenih ovim sistemom.

Galileo je naziv za globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS) kreiran od starane Europske unije kroz Europsku svemirsku agenciju prvi puta lansiran 2011. godine.
Odlukom Europske komisije, Galileo prelazi s globalnog sustava za satelitsku navigaciju (GNSS) u ispitivanju na živu, operativnu uslugu. Po prvi puta europski sateliti korisnicima pružaju informacije o globalnom pozicioniranju, navigaciji i vremenu. Do Početnih usluga Galilea mnoga društva usmjerena na budućnost stvorila su prijamnike opremljene Galileom, chipsetove i module – od kojih su mnogi već dostupni na tržištu.
Ovaj alat korisnicima pomaže u praćenju uređaja koji su opremljeni Galileom, a koji zadovoljavaju razne potrebe kako postaju dostupni. Za više informacija o statusu sustava Galileo kontaktirajte europski GNSS uslužni centar (GSC) helpdesk.
Foto: Engadget