Europska godina kulturne baštine


Na Europskom kulturnom forumu u Milanu 2018. godina proglašena je europskom godinom kulturne baštine.

Europska godina kulturne baštine bit će usmjerena na bogatstvo europske kulturne baštine te će se isticati njezina uloga u stvaranju zajedničkog osjećaja identiteta i izgradnji budućnosti Europe. Svrha je Europske godine kulturne baštine podizanje razine osviještenosti o društvenoj i gospodarskoj važnosti kulturne baštine. Građani iz svih sredina moći će sudjelovati u tisućama inicijativa i događanja diljem Europe. Cilj je doprijeti do što je moguće više ljudi, posebno djece i mladih, lokalnih zajednica i ljudi koji su rijetko u doticaju s kulturom, kako bi se promicao zajednički osjećaj odgovornosti.
Projekti i inicijative koji se provode u državama članicama EU-a, općinama i regijama dopunit će se transnacionalnim projektima koje financira EU. Komisija će, primjerice, s državama članicama organizirati Assises du Patrimoine kao središnje događanje Europske godine kulturne baštine s ciljem početka rada na dugoročnom akcijskom planu EU-a za kulturu i kulturnu baštinu. To će biti nastavak djelovanja u skladu s raspravama čelnika EU-a o obrazovanju i kulturi koje su održane 17. studenoga u Göteborgu.
Prema nedavno objavljenom novom istraživanju Eurobarometra 80 % Europljana smatra kako kulturna baština nije važna samo za njih osobno, nego i za njihovu zajednicu, regiju, državu i Europsku uniju u cjelini. Velika većina ponosna je na kulturnu baštinu, bilo da se nalazi u njihovoj regiji ili zemlji ili u drugoj europskoj zemlji. Više od 70 % Europljana slaže se i da im kulturna baština može poboljšati kvalitetu života. Istraživanje je pokazalo i da 90 % ispitanika smatra kako bi se o kulturnoj baštini trebalo poučavati u školama. Tri četvrtine Europljana smatra da bi ponajprije države članice i EU trebali izdvajati više sredstava za zaštitu kulturne baštine Europe.
Foro: seeker.com