Međunarodni dan osoba s invaliditetom


Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili su Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 % stanovnika. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebice ranjivu populaciju.
Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, povjerenica Thyssen izjavila je:
Omogućivanje osobama s invaliditetom da u potpunosti sudjeluju u društvu jedno je od glavnih društvenih izazova s kojima se susrećemo – još se mnogo mora raditi na suzbijanju socijalne isključenosti osoba s invaliditetom.
Uključivi rast i socijalna pravednost u srži su programa Europske komisije, kako je potvrđeno nedavnim proglašenjem europskog stupa socijalnih prava. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezali su se na provedbu načela da osobe s invaliditetom imaju pravo na potporu dohotku kojom se osigurava dostojanstven život, na usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu te na radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama. Komisijina nastojanja stoga treba poduprijeti mjerama nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom ne budu zanemarene. Ključna je i stalna uključenost civilnog društva i poslovnih organizacija.
Europska unija i dalje poštuje svoje obveze na temelju Konvencije Ujedinjenih Naroda o pravima osoba s invaliditetom. U okviru Europske strategije za osobe s invaliditetom za razdoblje 2010. – 2020. ova je Europska komisija poduzela važne inicijative za pomoć pri uklanjanju prepreka pristupačnosti za osobe s invaliditetom.
Međunarodni dan osoba s invaliditetom izvrsna je prilika da se čuje njihov glas. Stoga Europska komisija organizira konferenciju u povodu Europskog dana osoba s invaliditetom 4. i 5. prosinca. Nadam se da mogu računati na široku potporu i interes svih dionika. Zajedno ćemo planirati budućnost i raspravljati o načinima za stvaranje uključivijeg, socijalnijeg i pristupačnijeg društva.
Foto: icm-fora.info