Obrazovanje i osposobljavanje u Europi: nejednakost još uvijek prisutna


Objavljen je Pregled obrazovanja i osposobljavanja Europske komisije za 2017. godinu.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja Europske komisije za 2017. pokazuje da nacionalni obrazovni sustavi postaju uključiviji i učinkovitiji, no potvrđuje i da obrazovna postignuća učenika i studenata uvelike ovise o njihovoj socioekonomskoj pozadini.  Najnovije izdanje pokazuje da, iako države članice napreduju u većini ključnih ciljeva EU-a u pogledu reforme i modernizacije obrazovanja, treba uložiti dodatne napore za postizanje jednakosti u obrazovanju.
Obrazovno postignuće uvelike određuje društvene ishode. Tri puta je vjerojatnije da će osobe koje imaju samo osnovno obrazovanje živjeti u siromaštvu ili socijalnoj isključenosti u odnosu na osobe sa završenim fakultetskim obrazovanjem. Najnoviji podaci navedeni u pregledu također pokazuju da je 2016. bilo zaposleno svega 44% mladih u dobi od 18 do 24 godine koji su završili samo osnovnu školu. I u općoj populaciji u dobi od 15 do 64 godine stopa nezaposlenosti je mnogo veća među onima koji imaju samo osnovno obrazovanje (16,6%) u odnosu na one sa završenim tercijarnim obrazovanjem (5,1%). Istovremeno socioekonomski status učenika određuje njihov uspjeh: čak 33,8 % učenika koji dolaze iz najsiromašnijih obitelji postiže niske rezultate, u odnosu na svega 7,6 % učenika iz privilegiranijih obitelji.
Jedan od ciljeva EU-a za 2020. je smanjenje udjela učenika u dobi od 15 godina koji postižu nezadovoljavajuće rezultate u čitanju, matematici i prirodnim znanostima na 15 %. Međutim, EU se u cjelini zapravo udaljuje od tog cilja, posebno u području prirodnih znanosti, u kojima se udio učenika s lošim rezultatima povećao sa 16 % u 2012. na 20,6% 2015.
Pregled obrazovanja i osposobljavanja Europske komisije za 2017. šesto je izdanje tog godišnjeg izvješća u kojemu se na temelju brojnih podataka prikazuje razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi. U pregledu se analiziraju najveći izazovi za europske obrazovne sustave i predstavljaju politike za njihovu prilagodbu društvenim potrebama i potrebama tržišta rada. Izvješće sadržava usporedbu po državama, 28 detaljnih izvješća za svaku državu te posebnu internetsku stranicu s dodatnim podacima i informacijama.
Foto: efvet.org