Komisija predstavlja nove mjere za bolju zaštitu građana EU-a


Europska komisija predstavila je danas niz mjera za obranu građana EU od terorističkih prijetnji.

Mjerama se nastoji ukloniti slabosti otkrivene nakon nedavnih napada, dati potpora državama članicama u zaštiti javnih prostora i otežati djelovanje terorista. Komisija predlaže i daljnje jačanje vanjskog djelovanja EU-a povezanog s borbom protiv terorizma, među ostalim u okviru Europola, i preporučuje da EU otvori pregovore o revidiranom sporazumu o evidenciji podataka o putnicima s Kanadom.
Nedavni napadi u Londonu, Manchesteru i Stockholmu pokazali su da teroristi sve češće napadaju javna mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi. Komisija je zato predstavila akcijski plan za veću potporu nastojanjima država članica da zaštite javne prostore i smanje njihovu izloženost terorističkim napadima. Te su mjere, među ostalim:
•Veća financijska potpora: Komisija danas osigurava 18,5 milijuna EUR iz Fonda za unutarnju sigurnost za potporu transnacionalnim projektima kojima se poboljšava zaštita javnih prostora. Sljedeće će se godine dodatnih 100 milijuna EUR iz inicijative Inovativne mjere za gradove dodijeliti za potporu gradovima koji ulažu u sigurnosna rješenja.
•Smjernice: Iduće godine Komisija će izdati nove smjernice kako bi pomogla državama članicama da riješe brojna pitanja povezana sa zaštitom javnih prostora i jačanjem svijesti javnosti. Smjernice će uključivati tehnička rješenja za „integriranu sigurnost” kojima će se javna mjesta učiniti sigurnijima, a ujedno očuvati njihova otvorena i javna priroda.
•Razmjena najboljih praksa: Komisija će pokrenuti forum stručnjaka i uspostaviti mrežu za zaštitu visoko rizičnih javnih prostora u studenome kako bi osigurala platformu za zajedničko osposobljavanje i vježbe radi bolje spremnosti na napade.
•Bolja suradnja između lokalnih dionika i privatnog sektora: Komisija će uspostaviti forum gospodarskih subjekata za poticanje javno-privatnih sigurnosnih partnerstava i suradnju s privatnim subjektima kao što su trgovački centri, organizatori koncerata, sportske dvorane i poduzeća za iznajmljivanje vozila. Uključenost lokalnih i regionalnih tijela povećat će se tematskim sastankom na visokoj razini o najboljim praksama za zaštitu javnih prostora.
Navedene mjere dio su europskog programa sigurnosti čijom provedbom se planiraju ostvariti uvjeti prema uspostavi istinske i učinkovite „Sigurnosne Unije

Foto: Europska komisija