FEAD - fond europske pomoći za najpotrebitije


Fondom europske pomoći za najpotrebitije podupiru se aktivnosti država članica EU-a u pružanju pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Materijalna pomoć uključuje hranu, hranu, odjeću i ostale neophodne predmete za osobnu upotrebu, npr. obuću, sapun i šampon.
Materijalna pomoć mora biti usklađena s mjerama za socijalno uključivanje, kao što su smjernice i potpora za pomoć osobama da se izvuku iz siromaštva.
Nacionalna nadležna tijela mogu podupirati i nematerijalnu pomoć najugroženijim osobama kako bi im se pomoglo da se bolje integriraju u društvo.
FEAD funkcionira na način da Europska komisija odobrava nacionalne programe za 2014. – 2020. na temelju kojih nacionalna nadležna tijela donose pojedinačne odluke koje vode dopremanju pomoći putem partnerskih organizacija
Države EU-a mogu odabrati koju vrstu pomoći (hranu ili osnovnu materijalnu pomoć, ili njihovu kombinaciju) žele pružati, ovisno o svojoj situaciji, te način na koji se predmeti primaju i raspodjeljuju.
Nacionalna nadležna tijela mogu sama kupovati hranu i robu te ih dostavljati partnerskim organizacijama ili osigurati financijska sredstva organizacijama tako da one same mogu obavljati kupnju. Partnerske organizacije koje same kupuju hranu ili robu mogu ju raspodjeljivati direktno ili zatražiti pomoć od drugih partnerskih organizacija.
Više od 3,8 milijardi EUR namijenjeno je za FEAD za razdoblje od 2014. do 2020.
Uz to, države EU-a pridonijet će nacionalnom programu s najmanje 15 % nacionalnog sufinanciranja.
Dodatne informacije i kratki video o programu FEAD dostupni su na stranici Europske  komisije.

Foto: europski-fondovi.eu