EUROPSKI DAN JEZIKA – SVIJEST O VAŽNOSTI UČENJA NOVIH I OČUVANJU VLASTITOG JEZIKA


Europski dan jezika, 26. rujna, obilježava se od 2001. godine diljem Europe.

Europa je bogata jezicima - postoji preko 200 europskih jezika, a govori ih se još i više, jer u Europi žive i građani čije su obitelji podrijetlom s drugih kontinenata. To je važan resurs koji treba priznati, koristiti i njegovati. U tu su svrhu Vijeće Europe i Europska unija 2001. godine pokrenuli obilježavanje Europskog dana jezika. Od tada se svake godine diljem Europe organizira niz događanja kojima se 800 milijuna Europljana potiče na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje.
Ciljevi Europskog dana jezika su:
1.    Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturno razumijevanje;
2.    Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe;
3.    Poticati cjeloživotno učenje jezika kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja.

Svi zainteresirani mogu aktivno sudjelovati u obilježavanju Europskog dana jezika ili barem pogledati što se sve dešava diljem Europe u kalendaru događanja.

Foto: Facebook