WiFi4EU: Brza i besplatna internetska veza diljem Europe


Europski parlament 12. rujna glasuje o programu „WiFi4EU” za promicanje besplatnog interneta na javnim mjestima diljem EU-a.

Cilj inicijative WIFI4EU je omogućiti brzu i besplatnu bežičnu vezu za gotovo 600 lokacija do 2020. godine. Pristup se omogućuje na javnim mjestima kao što su knjižnice, bolnice, parkovi, prometne postaje i sl. koja će se prijaviti za financiranje instalacije lokalnih bežičnih pristupnih točaka.
Inicijativa omogućuje ukupno 120 milijuna eura lokalnim zajednicama, a prednost imaju one koje se prve prijave. Do 100 % prihvatljivih troškova pokrivat će se s pomoću jednostavnih oblika financiranja poput vrijednosnih kupona.  
Sredstva će se dodjeljivati prema načelu geografske ravnoteže u zemljama diljem EU-a te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave. Bit će donekle omogućena i prednost kandidatima iz zemalja s niskom stopom sudjelovanja.
Kako bi se izbjeglo da financijska pomoć poremeti konkurenciju ili destimulira privatna ulaganja, za financiranje su prihvatljivi samo projekti kojima se ne udvostručuju postojeće privatne ili javne internetske veze.
Shema će pokriti opremu i troškove instalacije. Javne lokacije koje sudjeluju morat će pokriti troškove veze i održavanja na tri godine. Korisnici će se trebati registrirati jednom, a zatim će moći koristiti sve dostupne lokacije.
Prijava će se vršiti kroz online platformu, početkom od 2018. ukoliko Parlament da zeleno svjetlo.

Foto: ictbusiness.biz