EUROPSKA PROFESIONALNA KARTICA OLAKŠAVA PRIZNAVANJE PROFESIJA U DRŽAVAMA EU


Europska profesionalna kartica (EPC) elektronički je postupak kojim je moguće zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u državama EU.

Europska profesionalna kartica (EPC) – poznata i kao europska strukovna iskaznica omogućava lakše i brže upravljanje cijelim postupkom koji je transparentniji od tradicionalnih postupaka priznavanja kvalifikacija; podnositelj svoj zahtjev može pratiti na internetu te ponovno upotrijebiti već učitane dokumente za podnošenje novih zahtjeva u drugim državama.

U ovom se trenutku postupkom priznavanja putem EPC-a mogu služiti sljedeća zanimanja: medicinska sestra za opću zdravstvenu njegu, farmaceut, fizioterapeut, gorski vodič, agent posredovanja u prometu nekretnina dok će se ostali morati služiti standardnim postupcima za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija. U budućnosti se postupak izdavanja EPC-a može proširiti na druge profesije.

Važno je napomenuti da EPC nije fizička kartica. To je elektronički dokaz da je osoba prošla administrativne provjere i da su njene stručne kvalifikacije priznate u državi članici u kojoj želi raditi (država domaćin), ili da ispunjava uvjete za privremeno pružanje usluga u toj državi.
Potvrda o EPC-u u .pdf formatu moći će se ispisati kada se odobri zahtjev. Na potvrdi će se nalaziti i referentni broj s pomoću kojega budući poslodavac može provjeriti valjanost izdanog EPC-a na internetu.

Zahtjev za EPC podnosi se putem sustava EU login gdje korisnik nakon izrade korisničkog računa i učitavanja relevantnih dokumenata stvara vlastiti profil koji potencijalni poslodavci ili strukovne organizacija mogu lako provjeriti putem interneta pomoću referentnog broja s potvrde.

Dodatne informacije moguće je zatražiti od Agencije za znanost i visoko obrazovanje putem maila ili pozivom na broj +385 1 6274 888.

Foto: Coettc.info