EUROPSKA ZDRAVSTVENA KARTICA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SVIM ZEMLJAMA UNIJE


Više od 200 milijuna Europljana posjeduje Europsku zdravstvenu karticu.

Europska zdravstvena kartica (EHIC) vrijedi u svim zemljama članicama Europske Unije kao i u Lihtenštajnu, Norveškoj, Švicarskoj i na Islandu. Kartica, koja je potpuno besplatna, omogućuje vlasniku medicinski tretman u stranoj zemlji pod istim uvjetima i cijenama kao i stanovnicima zemlje u kojoj privremeno boravi.
Važno je napomenuti da se kartica izdaje potpuno besplatno od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje svake pojedine zemlje bez plaćanja ikakvih dodatnih troškova ili eventualnih posredničkih usluga.
Bolnice koje pružaju usluge javnog zdravstva obvezne su prihvatiti karticu, a pacijenti najčešće bez ikakvih problema ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu. U slučaju da je kartica odbijena, pacijent bi se trebao obratiti nadležnim zdravstvenim institucijama zemlje u kojoj se nalazi, a u slučaju da je upotreba kartice i dalje onemogućena, vlastitom ministarstvu zdravstva.

Korištenje kartice najjednostavnije je putem aplikacije koja korisniku pruža informacije o upotrebi kartice i o tretmanima koji su pomoću nje dostupni kao i o potencijalnim troškovima, brojeve telelefona hitnih službi te informacije o eventualnoj nadoknadi troškova liječenja.
Video s dodatnim informacijama dostupan je i na hrvatskom jeziku, a zahtjev za izdavanjem Kartice moguće je popuniti i putem interneta.

Foto: Ballsbridgemedical