MJERE EUROPSKE KOMISIJE ZA POTICANJE ZAPOSLENOSTI MLADIH


Povodom Međunarodnog dana mladih Europska komisija osvrnula se na niz mjera donesenih u svrhu smanjenja nazaposlenosti među mladima.

Zapošljavanje mladih istaknuto je kao važan dio široke strategije koja se odnosi na dostizanje ukupne zaposlenosti od 75 % među radno aktivnim stanovništvom Europske unije. Nezaposlenost među mladima u EU još uvijek je više nego dvostruko veća od okupne nezaposlenosti (oko 19 % naprema 9 % u 2016. godini) i odražava ogroman nesrazmjer među državama članicama Unije. Pa tako Njemačka ima najmanju stopu nezaposlenosti među mladima (oko 7 %) dok najlošije stoji Grčka s oko 47 % mladih koji su nezaposleni.

S ciljem smanjenja nezaposlenosti među mladima, zemlje članice provode mjeru Garancija za mlade čiji je glavni zadatak da osobe mlađe od 25 godina dobiju priliku za zaposlenje, kontinuiranu edukaciju ili praksu odnosno stažiranje u periodu od najviše četiri mjeseca otkada su ostali bez posla ili završili s izobrazbom.

Bitan alat u borbi protiv nezaposlenosti je i paket mjera za zapošljavanje donijet u travnju 2012., a čije su glavne stavke poticanje potražnje za radom, subvencioniranje zapošljavanja, smanjenje poreza i osiguravanje fiskalne održivosti, poticanje samozapošljavanja, pokretanja vlastitog posla i izmjene statusa neformalne zaposlenosti u redovna zaposlenja.

Foto: Europska komisija