NOVE MJERE ZA POBOLJŠANJE RADNIH UVJETA POMORACA U EUROPSKOJ UNIJI


Europska komisija predložila je da se u pravo EU uvrsti sporazum između socijalnih partnera o    poboljšanju   radnih uvjeta pomoraca na brodovima koji plove pod zastavom EU.
 


Ovim prijedlogom Komisija želi poboljšati zaštitu pomoraca u slučaju napuštanja broda, između ostalog ako brodovlasnik ne isplati ugovornu plaću tijekom razdoblja od najmanje dva mjeseca ili ako brodovlasnik ostavi pomorca bez nužnog uzdržavanja i potpore za operativnost broda. Od toga će koristi imati ne samo pomorci, nego i sve lučke kapetanije EU-a, jer će se smanjiti broj problematičnih slučajeva napuštanja brodova. Dalje, prijedlogom se žele učvrstiti prava na naknadu u slučaju smrti ili dugotrajnog invaliditeta zbog ozljede, bolesti ili opasnosti na radu. Isplata potraživanja bit će brža i lakša, čime će se pridonijeti izbjegavanju dugih kašnjenja isplata i birokraciji s kojom se pomorci ili njihove obitelji često suočavaju u slučaju napuštanja broda, smrti ili dugotrajnog invaliditeta nastalog zbog nesreće ili bolesti na radu.
Procjenjuje se da je u državama članicama EU 2010. godine bilo oko 230.000 aktivnih pomoraca. Prema studiji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) o socijalnom dijalogu u pomorskom sektoru i izvješću Europske komisije, pomorski je promet od ključne važnosti za europsko gospodarstvo: 80 posto svjetske trgovine prevozi se morem, a 40 posto tereta unutar Europe prevozi se pomorskim prometom na kraćim relacijama. S obzirom na to da svake godine više od 400 milijuna putnika prođe kroz europske morske luke, pomorski promet utječe na kvalitetu života građana – stanovnika otoka i regija uz obale mora te turista koji koriste pomorske prometne usluge.
 
Dodatne informacije o prijedlogu Komisije dostupne su ovdje.