POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA – PRIJAVE DO 18. RUJNA


Novi natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otvara se 17. srpnja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“.
Javna potpora odobrava se na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje, što se određuje u skladu s razinom prihvatljivih troškova iz zahtjeva za potporu. Moguće je 100-postotno sufinanciranje ukupno prihvatljivih troškova, osim u slučaju članka 7. stavka 3. podstavka b) Pravilnika o provedbi Mjere 03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i Podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“, kada sufinanciranje iznosi 25 posto.
Prihvatljivi su sljedeći troškovi:
a) ulazak u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje;
b) sudjelovanje u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje;
c) stručna kontrola i certifikacija ovlaštenog kontrolnog tijela.
Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga), koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona o poljoprivredi. Zahtjevi za potporu mogu se u sustavu AGRONET popunjavati i podnositi od 17. srpnja do 18. rujna 2017.
Tekst ovoga natječaja i sva potrebna dokumentacija dostupni su ovdje, a dokumentacija natječaja za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, na koji se može prijaviti do 31. srpnja, ovdje.

Foto: Grad Karlovac