ULAGANJE U RAZVOJ – GLAVNA TEMA EUROPSKIH DANA RAZVOJA


Europski dani razvoja, koji se 7. i 8. lipnja održavaju u Bruxellesu, vodeći su europski forum međunarodne suradnje i razvoja.


11. izdanje Europskih dana razvoja promiče novu globalnu strategiju za rješavanje aktualnih razvojnih izazova i okuplja dionike posvećene smanjivanju siromaštva diljem svijeta. Poseban je naglasak na uključivanju privatnoga sektora kao partnera u postizanju ciljeva održivoga razvoja.
Na prethodnim Europskim danima razvoja registrirani su sudionici iz više od 140 zemalja i 1200 organizacija iz područja razvojne suradnje, ljudskih prava i humanitarne pomoći, a ove godine u okupljanju sudjeluje oko 7000 sudionika, najviše do sada. Sastavni dio programa je Globalno selo sa 76 štandova posvećenih glavnoj temi događanja – ulaganju u razvoj. Na štandovima se predstavljaju učinci međunarodne razvojne suradnje Europske unije, poput inovativnih projekata i istraživačkih inicijativa. Dalje, tu je i Program za mlade lidere, u kojemu na poziv Europske komisije sudjeluju mladi u dobi 21-26 godina, aktivni u svojoj zajednici i na poboljšanju globalnih životnih uvjeta, a koji na više panela mogu razgovarati s europskim čelnicima. Više informacija o događanju: #EDD2017