EUROPSKI TJEDAN ODRŽIVOG RAZVOJA 2017.


Europe Direct Dubrovnik sudjeluje u Europskom tjednu održivog razvoja od 30. svibnja do 3. lipnja.

Cilj Europskog tjedna održivog razvoja je promicanje Programa za održivi razvoj 2030., koji je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila u rujnu 2015. , a u kojemu su istaknuti ključni svjetski problemi koji zahtijevaju žurno djelovanje na svim razinama uz uključivanje svih relevantnih dionika. Program obuhvaća 17 ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva, a uključuje i Akcijski program Ujedinjenih naroda, usvojen u srpnju 2015., kojim se utvrđuju sredstva potrebna za provedbu Programa 2030.
Europski tjedan održivog razvoja obilježava se od 30. svibnja do 5. lipnja, a obuhvaća tematski povezane aktivnosti, koje su svi zainteresirani mogli prijaviti do 26. svibnja. Europski dom Dubrovnik uključio se u ovaj tjedan petodnevnom prodajom rabljenih knjiga na hrvatskom i stranim jezicima, želeći na taj način potaknuti građane Dubrovnika da ne bacaju knjige koje im više ne trebaju, nego da ih poklone drugima ili ih daju na recikliranje. Osim tijekom radnoga vremena informacijskog centra Europe Direct Dubrovnik, rabljene se knjige prodaju i u subotu 3. lipnja od 10 do 13 sati. Istovremeno, građani u Centru mogu dobiti informacije o aktivnostima kojima se potiče održivi razvoj u Hrvatskoj, a sufinancira ih Europska unija kroz različite programe i fondove.
Što se sve tijekom Europskog tjedna održivog razvoja održava u Hrvatskoj i ostalim državama pogledajte na www.esdw.eu. O globalnim ciljevima održivog razvoja saznajte više u publikaciji NOVI IZAZOV - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030. koju je u prosincu 2016. objavila zagrebačka udruga ODRAZ, a o Programu za održivi razvoj 2030. na stranici Sustainable Development Knowledge Platform.