Program za voće, povrće i mlijeko u školama - 250 milijuna eura za školsku godinu 2017./2018.

EU planira izdvojiti 250 milijuna eura za voće, povrće i mlijeko za školsku djecu u školskoj godini 2017./2018.

Od toga će se oko 150 milijuna eura izdvojiti za voće i povrće te 100 milijuna eura za mlijeko. Tim sredstvima neće se samo osigurati voće, povrće i mlijeko za školsku djecu, već će se financirati i nastava o poljoprivredi i zdravoj prehrani, informiranje o ovom programu, nadzor i evaluacija.

Kao i sporazum o ukupnoj raspodjeli sredstava za program, indikativna dodjela sredstava za svaku od zemalja članica dogovorena je na temelju broja djece školske dobi, a za mlijeko, i na temelju prethodnoga korištenju fondova Europske unije. Hrvatska će dobiti 1 720 946 za voće i povrće te 800 354 za mlijeko.

Države članice mogu prema potrebi zatražiti manje ili više sredstava, u okviru ugovorenog ukupnog proračuna. Sredstva namijenjena državama članicama koja one iz bilo kojega razloga ne zatraže, Europska komisija može preusmjeriti u okviru programa.

Odluku o konačnoj dodjeli sredstava svakoj državi članici izglasao je Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednog tržišta, a Komisija bi je trebala usvojiti krajem ožujka.

Više informacija: DG AGRI