Bolja regulativa: „sve na jednom mjestu“ za doprinose građana zakonodavnom postupku u Komisiji

Europska komisija uvela je 1. ožujka novi web-alat koji građanima i dionicima omogućuje davanje komentara u svim fazama ciklusa izrade politika.


U skladu s obvezama preuzetima u okviru Agende za bolju regulativu, Komisija je prešla na jedinstveni web-portal putem kojeg se prikupljaju povratne informacije o svim novim inicijativama, od faze početnog nacrta do zakonodavnog prijedloga (uključujući nacrte provedbenih i delegiranih akata). Putem portala će se moći predavati i prijedlozi o tome kako povećati djelotvornost i učinkovitost postojećih propisa EU-a te smanjiti nepotrebna opterećenja. Time će se pridonijeti radu platforme REFIT (platforma koja okuplja Komisiju, nacionalna tijela i ostale dionike radi poboljšanja postojećeg zakonodavstva EU-a.


Novi portal dostupan je ovdje.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije