Europska komisija objavila poziv Glasovi kulture i baštine

Povodom Europske godine kulturne baštine 2018. Europska komisija objavila je poziv za strukturirani dijalog o kulturi s civilnim društvom.
 

Cilj je poziva Glasovi kulture i baštine uspostaviti dijalog s civilnim društvom i dionicima aktivnim u području kulturne baštine te omogućiti razmjenu informacija o idejama i planiranim aktivnostima tijekom Europske godine kulturne baštine 2018.


Odabrani će dionici sudjelovati u najviše tri susreta s Europskom komisijom, koji će se održati u Bruxellesu, u travnju, rujnu i krajem studenog 2017. godine.


Prijaviti se možete ovdje.

Više informacija: Glasovi kulture