Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade''

Ministarstvo kulture objavilo je 12. prosinca 2016. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura za mlade“. Poziv je otvoren do 28. veljače 2017.

Poziv se provodi u okviru Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnome životu zajednice. Stoga su za financiranje prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnome položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti. Prihvatljivi su prijavitelji organizacije civilnoga društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 18 milijuna kuna. Udio financiranja po pojedinome projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskoga socijalnog fonda (ESF-a), dok će obvezni udio nacionalnoga sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske.

Razvojne agencije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji DURA, DUNEA i KORA na raspolaganju su prijaviteljima za provjeru projektnih prijava i dokumentacije. Ministarstvo kulture organizira besplatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje 26. siječnja 2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Splitu. Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je ispuniti prijavni obrazac te ga poslati na e-mail esf@min-kulture.hr.

Izvor: Ministarstvo kulture

Više informacija o natječaju: Strukturni fondovi