HAMAG-BICRO raspisao Programe ESIF Mikro i Malih zajmova

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova, u okviru kojeg je mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju 25 milijuna eura.

Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj je Programa financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni su iznosi mikro zajmova do 25 000 eura, a najmanji iznos do 1 000 eura. Kamatne su stope u rasponu 0,5 % do 1,5 % odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5 % do 3,5 %, a određivat će se sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina je otplate kredita 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci. Instrumenti su osiguranja zadužnice uz vlasnika kao jamca platca.

Nadalje, program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni je iznos zajma 50 000 eura, a minimalni 25 000 eura. Kamatne su stope u rasponu 0,5 % do 1,5 %, a određivat će se prema indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina je otplate maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci. Instrumenti su osiguranja zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Zahtjevi za zajam zaprimaju se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Izvor: Europska poduzetnička mreža Hrvatske