Europska komisija nacionalnim tijelima dodijelila 12 potpora za borbu protiv nasilja nad ženama

Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača dodijelila je 12 potpora za sufinanciranje projekata čiji je cilj razvoj i provedba aktivnosti praktičnog i ciljanog informiranja, podizanja svijesti te obrazovnih aktivnosti usmjerenih na prevenciju nasilja nad ženama i borbu protiv njega nakon ograničenog poziva u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu. Ukupni je iznos osiguranih sredstava oko 4 milijuna eura.


Nasilje nad ženama i djevojkama i uzrok je i posljedica rodne nejednakosti. To je kršenje ljudskih prava i najbrutalniji oblik diskriminacije na temelju spola, a proizlazi iz nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca. S druge strane, to sprečava žene da u potpunosti sudjeluju na tržištu rada, u obitelji i društvu u cjelini.
 

Svih dvanaest nacionalnih tijela primaju sredstva za učinkovite nacionalne aktivnosti usmjerene na:

  • promjenu stavova i ponašanja prema nasilju nad ženama, s ciljem prevencije nasilja s pomoću obrazovanja, borbe protiv okrivljavanja žrtve i poticanja žrtava i svjedoka na prijavu nasilja nadležnim tijelima i institucijama;
  • osposobljavanje relevantnih stručnjaka kako bi se osiguralo odgovarajuću registraciju, istragu i kazneni progon svih oblika nasilja nad ženama i osjetljivu podršku žrtvama, kao i poboljšanje programa za počinitelje;
  • osposobljavanje novinara i medijskih profesionalaca kako bi se osiguralo osjetljivo i odgovarajuće izvješćivanje o problemu i incidentima;
  • poticanje muškaraca i dječaka na borbu protiv seksizma i rodnih normi koje potiču nasilje nad ženama te na aktivno uključenje u borbu protiv nasilja nad ženama;
  • informiranje žrtava o njihovim pravima i uslugama podrške te mjerama zaštite koje su im na raspolaganju u njihovoj zemlji.

Projektne aktivnosti provodit će se u Litvi, Hrvatskoj, Finskoj, Latviji, Rumunjskoj, Sloveniji, Portugalu, Italiju i Irskoj, na Cipru, Islandu i Malti.

 

Odabrani projekti bit će dio usmjerenih aktivnosti za borbu protiv nasilja nad ženama koje će Komisija provesti u 2017.

Više informacija: DG JUST