Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na 3. sastanku Europskog migracijskog foruma

Europska komisija i Europski gospodarski i socijalni odbor pokrenuli su poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na 3. sastanku Europskog migracijskog foruma, koji će se održati u Bruxellesu 2. – 3. ožujka 2017. godine.
 

Europski migracijski forum platforma je za dijalog između civilnog društva i europskih institucija o pitanjima u vezi s migracijom, azilom i integracijom državljana trećih zemalja.


Treće izdanje Foruma usredotočit će se na temu pristupa migranata Europskoj uniji, pravima i uslugama. Sastanak će omogućiti raspravu o sigurnim zakonitim alternativama pogubnim putovanjima koje migranti poduzimaju, kao i razmišljanje o načinu na koji migranti po dolasku mogu pristupiti uslugama i pravima. Osim toga, glavna će tema biti način na koji komunikacija i mediji mijenjaju postojeći narativ o migraciji.


Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva koje se bave spomenutim temama, s poslovnim nastanom u nekoj od zemalja članica Europske unije.


Za prijavu je potrebno ispuniti internetski obrazac najkasnije do 12. prosinca 2016. Europska komisija pokriva putne troškove i troškove smještaja za jednog predstavnika po organizaciji.

Više informacija: Poziv