Digitalne vještine za rast zapošljivosti i samozapošljavanja mladih

Potencijalni mladi poduzetnici sada mogu dobiti potporu i putem interneta. Stranica za digitalne vještine I-LINC sadrži mnoštvo praktičnih savjeta i zajednicu koja mladima pomaže pri prvim koracima prema samozapošljavanju.
 

„I-LINC je potpuno posvećen podupiranju zapošljivosti i poduzetništva mladih”, kaže Laurentiu Bunescu, glavni direktor organizacije Telecentre Europe. Bunescu vjeruje da ta nova europska platforma za digitalne vještine nudi obećavajuća rješenja za visoke stope nezaposlenosti među mladina u EU-u, koje danas u prosjeku iznose 18,8 % (podatci Eurostata, srpanj 2016.).

Telecentre Europe pruža potporu za nekoliko međunarodnih projekata kako bi se ljudima pomoglo pronaći zaposlenje unapređivanjem njihovih digitalnih vještina. Telecentre Europe jedan je od četiriju partnera na projektu I-LINC, čija je nova platforma pokrenuta u rujnu.
 

Nova platforma za digitalne vještine

Što je točno I-LINC? „To je mjesto na kojem organizacije i pojedinci mogu surađivati i osigurati da mladi ljudi steknu digitalne vještine potrebne za posao i samozapošljavanje”, ističe Laurentiu. To je važno, dodaje, jer rezultati ispitivanja iz 2014. govore da se 63 % mladih osjetilo nepripremljenima za digitalnu ekonomiju.

Odjeljak s mogućnostima za učenje na platformi I-LINC omogućuje vam prijavu na tečajeve o digitalnim i poduzetničkim vještinama. Platforma sadržava i bazu podataka s najboljim praksama, koja je ispunjena primjerima poduzetništva mladih. Primjeri uključuju prekogranični program razmjene Erasmus za mlade poduzetnike, EJE-ov projekt poduzeća kojima upravljaju studenti te nizozemski obrazovni program Be Your Own Boss (engl. Budi svoj šef).

„I-LINC je nedavno udružio snage s platformom Drop’pin@EURES jer obje platforme imaju mnogo toga zajedničkog, kao što je aktivna internetska zajednica”, dodaje Laurentiu. Jedan od ciljeva platforme Drop’pin jest pomoći mladima da pronađu, dijele i raspravljaju o mogućnostima koje poboljšavaju njihovu zapošljivost, npr. putem pripravništva, programa osposobljavanja ili e-učenja.

Više informacija: EURES