Europska komisija uvodi dva nova financijska instrumenta za povećanje ulaganja u novoosnovana poduzeća i održiv urbani razvoj

Kako bi se novim poduzećima i promicateljima projekata urbanog razvoja olakšao pristup financijskim sredstvima, Europska komisija danas je donijela dva nova, lako dostupna instrumenta koji se odmah mogu koristiti za ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

Komisija potiče države članice da u razdoblju 2014. – 2020. udvostruče svoja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja se koriste u okviru financijskih instrumenata kao što su zajmovi, vlasnički udjeli i jamstva, u skladu s ciljevima Plana ulaganja.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: "Financijski instrumenti učinkovit su način ulaganja u nove ideje, poduzeća i talent građana EU-a uz istovremeno korištenje manje javnih sredstava. Ti instrumenti imaju golem potencijal za mobilizaciju privatnog kapitala i to treba iskoristiti prilikom ulaganja sredstava iz ESI fondova."

Lako dostupni financijski instrumenti već su sukladni s Uredbom o ESI fondovima i propisima o državnoj pomoći te su osmišljeni u cilju povećanja prihvaćenosti obnovljive financijske potpore umjesto tradicionalnih bespovratnih sredstava u državama članicama te kombiniranja javnih i privatnih sredstava.

Već postoje tri instrumenta takve vrste: zajam na temelju podjele rizika, koji se temelji na podjeli rizika između javnih i privatnih sredstava, te instrument za ograničeno jamstvo, u okviru kojeg javni novac služi kao jamstvo u slučaju neispunjavanja obveza unutar kreditnog portfelja banke. Cilj je tih dvaju instrumenata omogućiti MSP-ovima bolji pristup financiranju. Treći je instrument zajam za obnovu, za projekte energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u sektoru stambenih zgrada.

Danas Komisija pokreće dva nova instrumenta:

  • Instrument za zajedničko ulaganje, koji će omogućiti financiranje novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima. Ta će im potpora omogućiti da razviju svoje poslovne modele i privuku dodatna financijska sredstva putem programa zajedničkog ulaganja kojim upravlja jedan glavni financijski posrednik. Ukupan iznos ulaganja u kojem se kombiniraju javna i privatna sredstva može biti i do 15 milijuna € po MSP-u. Primjer takvog instrumenta za zajedničko ulaganje u razdoblju 2007. – 2013. bio je SAS JEREMIE u francuskoj regiji Languedoc-Roussillon, u okviru kojeg su se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koristila za privlačenje privatnog kapitala i ulaganje u visokotehnološke MSP-ove u regiji.
  • Fondovi za urbani razvoj podupirat će održive urbane projekte, primjerice u područjima javnog prijevoza, energetske učinkovitosti ili revitalizacije urbanih područja. Projekti moraju biti financijski održivi i dio strategije integriranog održivog urbanog razvoja. Ukupan iznos ulaganja u kojem se kombiniraju javna i privatna sredstva može biti i do 20 milijuna € po projektu. Potpora će biti u obliku fonda za zajmove kojim će upravljati financijski posrednik, sa sredstvima iz ESI fondova i doprinosom od najmanje 30 % iz privatnog kapitala. Takav Fond za urbani razvoj razvijen je u Pomorju u Poljskoj u razdoblju 2007. –2013.
Više informacija: Europska komisija - priopćenje za tisak