Elektronički potpisi, pečati i druge usluge povjerenja od 1. srpnja valjani u cijeloj Europskoj uniji

Od 1. srpnja građani, poduzeća i javne uprave moći će obavljati pogodne, sigurne i pravno valjane prekogranične elektroničke transakcije. Pravila Europske unije o elektroničkim potpisima, pečatima, vremenskim žigovima, uslugama elektroničke dostave i autentikaciji mrežnih stranica, kao i o elektroničkim dokumentima primjenjivat će se izravno u svih 28 država članica. To znači da će se, primjerice, elektronički potpis priznavati jednako kao i onaj napisan rukom diljem Europske unije. Prekogranične digitalne transakcije bit će praktičnije i sigurnije na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Europsko vijeće i Parlament dogovorili su 2014. nova pravila kako bi građani i poduzeća mogli koristiti vlastite nacionalne elektroničke identifikacijske sustave (eIDs) za pristup javnim uslugama u drugim zemljama Unije u kojima su eIDs dostupni. Uredba o eIDAS-u također je pomogla u stvaranju europskog unutarnjeg tržišta za elektroničke usluge povjerenja – elektroničke potpise, elektroničke pečate, vremenske žigove, usluge elektroničke dostave i autentikaciju mrežnih stranica - osiguravajući da će funkcionirati preko granice i imati isti pravni status kao i njihovi tradicionalni ekvivalenti na papiru. Uredba o eIDAS-u stupila je na snagu 17. rujna 2014. godine, a 1. srpnja 2016. godine odredbe se počinju primjenjivati na usluge povjerenja.


Usluge povjerenja

Elektroničke usluge povjerenja jamče sigurne i pravno valjane elektroničke transakcije. One uključuju:

  • elektronički potpis, tj. elektronički ekvivalent potpisa napisanog rukom
  • vremenski žig, tj. datum i vrijeme na nekom elektroničkom dokumentu koji dokazuju da je dokument postojao u nekom trenutku i da se od tada nije promijenio
  • elektronički pečat, tj. elektronički ekvivalent pečata ili žiga koji se primjenjuje na dokumentu kao jamstvo njegove izvornosti i cjelovitosti
  • elektroničku preporučenu dostavu, tj. uslugu koja je donekle u digitalnom svijetu ekvivalent preporučene pošte u fizičkom svijetu
  • autentikaciju mrežnih stranica, tj. pouzdanu informaciju na stranici (npr. certifikat) koja omogućava korisnicima provjeru vjerodostojnosti stranice i njene povezanosti s vlasnikom stranice
  • pravnu dopuštenost elektroničkih dokumenata kako bi se osigurala njihova izvornost i cjelovitost.


Uredba o eIDAS-u uvodi načelo nediskriminacije u pravnim učincima i dopuštenosti elektroničkih dokumenata u pravnim postupcima te osigurava njihovu valjanost i preko granica.


Usluge povjerenja kojima možete vjerovati

Prema Uredbi o eIDAS-u svaka država članica mora uspostaviti, održavati i objaviti popis kvalificiranih pružatelja usluga povjerenja i kvalificiranih usluga povjerenjea koje oni pružaju. Ovi popisi imaju konstitutivni učinak od 1. srpnja. To znači da će pružatelj / usluga biti kvalificiran/a samo ako je na popisima povjerenja.

Da bi dokazali svoj status, svi kvalificirani pružatelji usluga povjerenja mogu koristiti znak pouzdanosti EU-a pomoću kojega se razlikuju kvalificirane usluge povjerenja od drugih usluga povjerenja.

Više informacija: DG CONNECT

Ilustracija: © EU