Istraživanje o utjecaju masovnog financiranja na kulturni i kreativni sektor u Europi

Europska komisija pokreće opširnu analizu utjecaja masovnog financiranja na kulturni i kreativni sektor u Europi.

Inicijativa Crowdfunding4Culture, pokrenuta u ožujku 2016., istražuje:

  • kako djeluje masovno financiranje za kulturni i kreativni sektor
  • vrstu projekata i sredstava za koje se može koristiti masovno financiranje
  • broj platformi i kako odabrati onu pravu
  • kako pokrenuti kampanju za masovno financiranje
  • primjere paritetnog financiranja s javnim subvencijama ili privatnim sponzorstvom.

Nedavno su pokrenute četiri ankete na internetskoj platformi inicijative kako bi se prikupila prijeko potrebna saznanja o motivima i preprekama u vezi s uključivanjem (potporom) kulturnih i kreativnih profesionalaca, platformi za masovno financiranje, sponzora i kreatora politika u masovno financiranje u kulturnim i kreativnim organizacijama diljem Europe. Inicijativa Crowdfunding4Culture traje do rujna 2017.
 

Kulturni i kreativni sektor značajan su pokretač gospodarskog rasta i zaposlenosti, čine 4,2% BDP-a Europske unije i zapošljavaju 7 milijuna ljudi. Međutim, sektor se suočava s ozbiljnim rezovima sredstava, a mnogi slobodnjaci i organizacije suočavaju se s velikim izazovima, posebno s obzirom na pristup financijskim sredstvima ili razvoj. Stoga se kulturni i kreativni sektori sve više okreću masovnom financiranju.
 

Danas postoji više od 600 platformi koje djeluju u Europi, a prema nedavnom izvješću, alternativno financijsko tržište prikupilo je 2,957 milijuna u 2014. godini.

Više informacija: DG EAC