Novo izdanje nagrade Europske unije za djelovanje u području zdravlja za nevladine organizacije

Europska komisija pokrenula je 24. svibnja novo izdanje nagrade Europske unije za djelovanje u području zdravlja za nevladine organizacije, koju će dodijeliti organizacijama koje rade na smanjivanju prijetnje zdravlju ljudi od antimikrobne otpornosti.

 

Europska komisija poziva međunarodne, europske, nacionalne i regionalne nevladine organizacije aktivne u borbi protiv antimikrobne otpornosti da prijave svoje inicijative na ovogodišnje izdanje nagrade. Poziv na prijave usredotočen je na smanjenje opasnosti za ljudsko zdravlje u područjima kao što su:

  • prevencija infekcije
  • odgovarajuća primjena antimikrobnih lijekova
  • nadzor
  • bavljenje antimikrobnom otpornošću iz perspektive specifičnih bolesti (npr. tuberkuloza, HIV/ AIDS ...)
  • ostale inicijative koje mogu smanjiti opasnost od antimikrobne otpornosti za zdravlje ljudi.

Rok za podnošenje prijava je 31. srpnja 2016.
 

Nagrade za pobjednike su sljedeće:

  1. nagrada: 20 000 €
  2. nagrada: 15 000 €
  3. nagrada: 10 000 €.

 

Pobjednici će biti pozvani da se pridruže platformi za zdravstvenu politiku Europske unije i doprinose raspravama.

Više informacija: DG SANTE