MIROR zapošljava 15 doktoranda u području kliničkog istraživanja

MIROR je međunarodni konzorcij Mreža za inovativno osposobljavanje akcija Marie Sklodowska – Curie koji uspostavlja europski zajednički doktorski studij te mogućnost stjecanja doktorata kroz istraživačke projekte i mobilnost mladih istraživača unutar mreže akademskih i neakademskih institucija iz Francuske, Nizozemske, Španjolske, Belgije, Velike Britanije, Hrvatske, Kanade, SAD-a.
 

Hrvatski partner u konzorciju je Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Glavni je cilj MIROR-a (Methods in Research on Research) stvaranje novih znanstvenih disciplina koje će identificirati i smanjiti faktore koji mogu utjecati na smanjenje kvalitete medicinskih istraživanja. 

Svaki će zaposleni istraživač dobiti trogodišnju stipendiju Marie Sklodowska – Curie koja uključuje radni odnos na period od tri godine te plaću, naknadu za mobilnost i naknadu za obitelj (gdje je primjenjivo).

Rok za prijavu je 1. svibnja 2016.


Izvor: Obzor 2020