ARISE Europe: otvoreni poziv za inovacijske centre

U svrhu daljnjeg proširenja mreže inovacijskih centara zajednice inovacija i znanja EIT Digital, Arise Europe pokreće otvoreni poziv za inovacijske centre u sljedećim zemljama: Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija.

ARISE Europe je EIT Digital-ov program za poticanje regionalnog rasta povezivanjem lokalnih i regionalnih inovacijskih centara u EIT Digital-ov inovacijski i obrazovni ekosustav. ARISE Europe poziva sve zainteresirane organizacije da se prijave kako bi dobile priliku povezati se s paneuropskim inovacijskim ekosustavom EIT Digital-a. Prilikom prijave, prijavitelji trebaju predstaviti svoje organizacije - prošli uspjeh, lokalni ekosustav, mrežu, tehnologiju, strategiju i usluge.

Rok za prijave je 31. ožujka 2016.

Više informacija: EIT Digital