Razgovarajmo o Europi - lokalna događanja Odbora regija

Odbor regija poziva građane na razgovor o Europi na lokalnim i regionalnim javnim događanjima!


Događanja mogu organizirati gradovi, pokrajine i regije, njihova nacionalna udruženja i mreže te druge institucije Europske unije u državama članicama kao "ambasadori EU-a na lokalnoj razini" u suradnji s članovima Odbora regija.


Glavni cilj ovih događanja jest:

 • uključiti građane, posebno mlade ljude u dvosmjernu komunikaciju o europskim temama
 • doprinijeti zakonodavnom radu Odbora regija, pomoću lokalnih rasprava o zakonodavstvu Europske unije u izradi i njegovom potencijalnom utjecaju na regije i gradove
 • poticati razmjenu znanja i dobre prakse među gradovima i regijama
 • jačati suradnju s ostalim institucijama Europske unije, posebice s nacionalnim ureda Europske komisije, Europskog parlamenta i mrežom Europe Direct.
   
Koja vrsta događanja može dobiti potporu?
 • Dijalozi s građanima: otvorena rasprava s građanima, posebice s mladima, o političkom planu Europske unije i o budućnosti Europe
 • Dijalozi s dionicima: rasprave s lokalnim i regionalnim dionicima o pripremi i praćenju mišljenja Odbora regija kako bi se doprinijelo njegovom savjetodavnom radu
 • Konferencija ili seminari: razmjena znanja i dobre prakse među gradovima i regijama Europske unije o europskim pitanjima i njihovom regionalnom utjecaju

Tko se može prijaviti?
 • Članovi Odbora regija i njihova tijela lokalne i regionalne vlasti
 • Regije, pokrajine i gradovi Europske unije
 • Nacionalne udruge koje predstavljaju regionalne i lokalne interese


Više informacija o prijavama: Odbor regija