Javno savjetovanje o programu mobilnosti Tvoj prvi posao preko EURES-a

Europska komisija pokrenula je otvoreno javno savjetovanje o programu mobilnosti Tvoj prvi posao preko EURES-a i mogućim budućim mjerama Europske unije za mobilnost mlade radne snage unutar Unije. Savjetovanje se provodi u okviru ex post evaluacije pripremnog djelovanja „Tvoj prvi posao preko EURES-a”.
 

Za mobilnost mlade radne snage unutar EU-a, Komisija je iskušala projekt Tvoj prvi posao preko EURES-a (YFEJ) za pružanje odgovarajuće pomoći pri traženju posla i usluge zapošljavanja za mlade ljude u dobi od 18 do 30 godina, u kombinaciji s financijskom potporom. Projekt je proveden u okviru vodeće inicijative „Mladi u pokretu” te inicijative o mogućnostima za mlade. Za razliku od programa Erasmus+ u okviru kojeg se nude aktivnosti temeljene na učenju, u okviru YFEJ-a nudi se usluga pronalaženja radne prakse, tj. plaćenog posla, pripravničkog staža ili strukovnog naukovanja u drugoj državi članici u trajanju od najmanje 6 mjeseci. Cilj mu je poticati povezivanje mladih s tržištem rada i njihovo uključivanje na to tržište.

Komisija provodi ex post evaluaciju pripremnog djelovanja YFEJ-a. S jedne se strane evaluacijom nastoje ispitati ponajprije sljedeći kriteriji ocjenjivanja: djelotvornost, učinkovitost, komplementarnost i dodana vrijednost za EU, održivost, utjecaj i upravljanje djelovanjem. Ispitat će se i relevantnost i koherentnost programa. Evaluacijom će se s druge strane analizirati i koristi od djelovanja i to provođenjem analize troškova i koristi te preispitivanjem potencijalnih učinaka različitih mogućnosti na budućnost programa takve vrste. Cilj je ovog javnog savjetovanja objavljenoga na svim službenim jezicima EU-a dobivanje mišljenja i doprinosa različitih dionika s područja Europskoga gospodarskog prostora, a posebice korisnika i provoditelja programa, dionika na tržištu rada i građana. U upitniku će naglasak biti na pitanjima za ex post evaluaciju i mogućim scenarijima za budućnost programa YFEJ.
 

Upitnik možete ispuniti do 22. travnja 2016.

Više informacija: DG EMPL