Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga za Urbane inovativne akcije

Europska komisija u okviru inicijative Urbane inovativne akcije (UIA) otvara prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga u području:

  • energetske tranzicije
  • integracije migranata i izbjeglica
  • poslova i vještina u lokalnom gospodarstvu
  • urbanog siromaštva (s naglaskom na siromašne gradske četvrti).

Prijaviti se mogu:

  • svako gradsko tijelo lokalne upravne jedinice koja je u skladu sa stupnjem urbanizacije definirana kao grad, manji grad ili prigradsko naselje i koja ima barem 50 000 stanovnika
  • svaka udruga ili skupina gradskih tijela lokalnih upravnih jedinica koje su u skladu sa stupnjem urbanizacije definirane kao grad, manji grad ili prigradsko naselje i koje imaju barem 50 000 stanovnika; to može uključivati prekogranične udruge ili skupine, udruge ili skupine u različitim regijama i/ili državama članicama.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. ožujka 2016.


Četiri seminara za prijavitelje održat će se diljem Europske unije (Bruxelles, Riga, Rim i Krakow) u siječnju / veljači 2016. Prvi seminar održat će se u Bruxellesu 13. siječnja 2016. Prijaviti se možete ovdje. Prijave za ostale seminare bit će otvorene u narednim danima.


Europska komisija pokrenula je inicijativu UIA radi utvrđivanja i testiranja novih rješenja za rješavanje problema povezanih s održivim urbanim razvojem koji su od značaja na razini Unije. U inicijativu je ukupno uloženo približno 372 milijuna EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Projekti se odabiru na temelju godišnjih poziva na podnošenje prijedloga u razdoblju od 2015. do 2020. s jednom ili više tema koje predlaže Komisija. Svaki projekt može se sufinancirati sredstvima EFRR-a u iznosu do 5 milijuna EUR, a provedba projekta mora trajati najviše 3 godine. Za prvi poziv na podnošenje prijedloga dodijeljeno je 80 milijuna EUR.

Više informacija: UIA