Poziv na prijave: tematske rute povezane s podvodnom kulturnom baštinom

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) objavila je poziv za dostavu prijedloga za projekte u području tematskih ruta povezanih s podvodnom kulturnom baštinom.

Podvodna kulturna baština obuhvaća olupine, ruševine, potopljeni krajolik, špilje i vrela te tragove eksploatacije mora. Cilj ovog poziva je promicanje turističkih tematskih ruta povezanih s podvodnom kulturnom baštinom i njezinim očuvanjem kao način za promicanje konkurentnosti obalnog i pomorskog turizma i diversifikacije u turističkoj ponudi.

Prijavitelji moraju biti pravne osobe (tijela javne uprave, obrazovne ustanove, muzeji, gospodarske ili obrtničke komore, destinacijske menadžment organizacije, putničke agencije, organizacije civilnog društva, mala i srednja poduzeća koja aktivno djeluju u području turizma itd.) s poslovnim nastanom u Europskoj uniji ili državama koje sudjeluju u makroregionalnim strategijama Europske unije ili strategijama za morske bazene. Prijave moraju uključivati prijavitelje iz barem dvije prihvatljive zemlje.

Rok za podnošenje prijava je 15. ožujka 2016.

Više informacija: EASME