Započela Pariška konferencija o klimatskim promjenama (COP21)

Danas je u Parizu započela 21. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (COP21), na kojoj zajedno s drugim svjetskim čelnicima sudjeluju i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker te povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete. Konferencija će trajati do 11. prosinca, a nadležnost za pregovaranje u ime Europske unije dijele Luksemburško predsjedništvo Vijeća Europske unije i Europska komisija.
 

Europska komisija predstavila je svoje stajalište i ciljeve 25. studenog naglasivši presudnu važnost postizanja poštenog, ambicioznog i pravno obvezujućeg globalnog dogovora o klimi. Europska unija nastojat će postići sveobuhvatni, dugotrajni i dinamični sporazum kojim će se ubrzati globalni prelazak na niskougljična gospodarstva otporna na klimatske promjene. Time se neće samo pomoći u ograničavanju klimatskih promjena i povećanju napora društava da se prilagode njihovu utjecaju, nego će se i potaknuti dugoročni gospodarski rast i održivi razvoj u Europskoj uniji i u svijetu.

Stajalište Europske unije
Porast globalne prosječne temperature potrebno je zadržati na manje od 2°C u odnosu na razine prije industrijalizacije kako bi se spriječili najnegativniji utjecaji klimatskih promjena. Prema mišljenju EU-a, novim sporazumom mora se poslati jasan znak da su vlade odlučne smanjiti emisije u dovoljnoj mjeri kako bi porast temperature do kraja stoljeća ostao ispod dogovorene granice. Vizija EU-a o vjerodostojnom sporazumu uključuje:
1. globalnu viziju dugoročnog cilja kao poruke dionicima, uključujući poduzeća, ulagače i javnost, o odlučnosti prelaska na niskougljična gospodarstva;
2. mehanizam za redovitu reviziju i povećanje zajedničkih ambicija;
3. stabilan sustav transparentnosti i odgovornosti kojim bi se strankama i dionicima jamčilo da se mogu pouzdati u ispunjenje obećanja.

Financiranje u području klime
EU i dalje izdvaja svoj dio za postizanje zajedničkog cilja razvijenih zemalja o mobilizaciji 100 milijardi USD godišnje do 2020. za klimatske mjere u zemljama u razvoju. Iz nedavnog izvješća OECD-a i Inicijative za klimatsku politiku vidljivo je da su 2014. mobilizirane 62 milijarde USD, što znači da su razvijene zemlje na dobrom putu da ostvare cilj od 100 milijardi USD. EU je dosad financijski najviše pridonosio ostvarenju tog cilja.

Ministri financija EU-a potvrdili su (IP/15/6045) 10. studenoga da su EU i države članice 2014. izdvojile 14,5 milijardi EUR javnih sredstava za klimatsku politiku (bespovratna sredstva i zajmovi). Riječ je o velikom povećanju u odnosu na prethodne godine. Najmanje 14 milijardi EUR, u prosjeku 2 milijarde EUR godišnje javnih bespovratnih sredstava iz proračuna EU-a, izdvojit će se za potporu aktivnostima u zemljama u razvoju od 2014. do 2020.

Prilagodba
EU smatra da su ambiciozne mjere za pripremu i odgovor na utjecaj klimatskih promjena važan dio uravnoteženog sporazuma. I smanjenje emisija i prilagodba bit će presudni za upravljanje rizikom i smanjenje rizika od štetnog utjecaja klimatskih promjena, uključujući uklanjanje rizika od gubitka i štete koji se povezuju s tim utjecajem.

Događaji u okviru 21. Konferencije stranaka
EU snažno podupire Akcijski program Lima – Pariz, inicijativu peruanskog i francuskog predsjedništva Konferencije stranaka čiji je cilj ubrzati djelovanje više dionika. Program događaja organiziran je oko tema akcijskog programa kojima se nedržavnim sudionicima kao što su poduzeća, gradovi i organizacije nudi mogućnost objave ili isticanja poticajnih primjera iz predmetnih područja. Navedene teme uključuju npr. ulogu šuma, prometa, zgrada i obnovljive energije u borbi protiv klimatskih promjena. U paviljonu EU-a na 21. Konferenciji stranaka održat će se više od 100 popratnih događaja, koji će biti posvećeni dnevnim temama.

Više informacija: DG CLIMA
                           Predstavništvo EK u Hrvatskoj