Javno savjetovanje o ravnoteži između privatnog i poslovnog života za zaposlene roditelje i skrbnike

Europska komisija pokrenula je 18. studenog javno savjetovanje o tome kako poboljšati ravnotežu između privatnog i poslovnog života i smanjiti prepreke za sudjelovanje žena na tržištu rada.
 

Nakon povlačenja Komisijinog prijedloga iz 2008. za izmjene i dopune Direktive o rodiljnom dopustu iz 1992., Komisija se obvezala na zamjenu tog prijedloga inicijativom "novog početka" u svom Programu rada za 2016. Inicijativa će raditi na:

  • rješavanju niske stope sudjelovanja žena na tržištu rada kroz poboljšanje aktualnog europskog pravnog okvira i okvira za politiku,
  • omogućavanju bolje ravnoteže između skrbničke i profesionalne odgovornosti za zaposlene roditeljima i ljude s uzdržavanom rodbinom,
  • omogućavanju bolje podjele skrbničke odgovornosti između žena i muškaraca,
  • jačanju ravnopravnosti spolova.

Savjetovanje je otvoreno za sve građane, organizacije i tijela javne uprave do 17. veljače 2016.

Više informacija: DG EMPL