Europska komisija usvojila 252,6 milijuna eura vrijedan paket ulaganja za hrvatsko ribarstvo i akvakulturu

Europska komisija usvojila je ključni investicijski paket za hrvatske sektore pomorstva, ribarstva i akvakulture. Od otprilike 348,5 milijuna eura na raspolaganju za razdoblje 2014.-2020. više je od 252 milijuna eura sredstava Europske unije.
 

Pozdravljajući usvajanje, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella naglasio je doprinos programa održivom razvoju: "Ovaj investicijski paket za hrvatsko ribarstvo važan je doprinos Europske unije od kojeg će podjednaku korist imati hrvatski ribari, uzgajivači i ribarske zajednice. Sredstva će se koristiti za projekte koji stvaraju mogućnosti za radna mjesta i rast, istovremeno osiguravajući ekološku i društvenu održivost u obalnim područjima."

Usvojeni Operativni program (OP) u skladu je s prioritetima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) te Zajedničke ribarstvene politike i Integrirane pomorske politike Europske unije. Cilj je programa poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva i akvakulture u Hrvatskoj, kao i promicanje plavog rasta te pomorskih vještina i znanja.
 

Sredstva će posebice pridonijeti ograničavanju utjecaja ribolovnih aktivnosti na morski okoliš, povećanju bioraznolikosti mora i ravnoteži između ribolovnih kapaciteta hrvatske flote i ribolovnih mogućnosti.
 

Uspostavom grupa Lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD) i Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG) sredstva će se dodjeljivati projektima koji poboljšavaju život ribarskih zajednica. Cilj je programa također poboljšanje organizacije tržišta za ribarske proizvode, npr. osnivanjem prvih organizacija proizvođača u Hrvatskoj.


Više informacija: DG MARE