Građani odlučuju o izazovu za prvu nagradu HORIZON za društvene inovacije

Europska komisija planira u suradnji s Institutom Europske investicijske banke pokrenuti nagradu HORIZON u vrijednosti od dva milijuna eura za društveni izazov po izboru javnosti, kao dio programa Obzor 2020., najvećeg okvirnog programa u povijesti EU-a za istraživanja i inovacije.
 

Nagrade HORIZON motivacijske su nagrade namijenjene onima koji mogu najučinkovitije odgovoriti na određeni izazov. Cilj je uključiti zajednice kako bi surađivale prema zajedničkom cilju, pobuditi interes za određeno pitanje, privući nove, dinamične inovatore u određeno područje, pokrenuti dodatna privatna ulaganja za istraživanja i inovacije te potaknuti nova rješenja koja se mogu prenijeti na velike izazove, u korist europskih građana.

Javnost može glasati za jedan od pet sljedećih izazova:

Glasanje traje do 21. listopada 2015.

Više informacija: Glavna uprava za istraživanje i inovacije