Europska komisija traži vaše mišljenje o trgovinskim dogovorima u području energetike

Europska komisija planira poboljšati transparentnost sporazuma u području energetike koje su članice Europske unije potpisale s trećim zemljama te njihovu usklađenost s pravom Europske unije – i traži vaše mišljenje o tome kako to najbolje učiniti.
 

Da bi se postigla bolja transparentnost i usklađenost, uspostavljen je 2012. mehanizam razmjene informacija o međuvladinim sporazumima u području energetike između država Europske unije i trećih zemalja.

Glavna značajka ovog mehanizma je da Komisija provodi provjere usklađenosti međuvladinog sporazuma nakon što ga država članica i država nečlanica sklope.

Iako je sadašnji sustav koristan za prikupljanje informacija o postojećim međuvladinim sporazumima i za utvrđivanje problema kad je riječ o njihovoj usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije, nije dovoljan za rješavanje takvih problema. U sklopu planova Europske komisije za energetsku uniju, te u međunarodnoj situaciji u kojoj je energetska sigurnost u središtu političke rasprave, Komisija razmatra reviziju Odluke o međunarodnim sporazumima.

Komisija traži vaše ideje o tome kako povećati transparentnost međuvladinih ugovora i njihovu usklađenost s pravom Unije te kako pomoću njih poboljšati energetsku sigurnost Unije.

Savjetovanje je otvoreno do 22. listopada 2015. godine.

Izvor: DG ENER