Javno savjetovanje o pružanju usluga multimodalnih putnih informacija u Europskoj uniji

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o pružanju usluga multimodalnih putnih informacija u Europskoj uniji.
 

Cilj je prikupiti mišljenja dionika i zainteresiranih strana, uključujući europske građane te privatne i javne organizacije, i dobiti (kvantitativni) dokaz o pitanjima povezanim s pružanjem usluga multimodalnih putnih informacija. Prikupljena mišljenja uzet će se u obzir pri razvoju relevantnih specifikacija u okviru Direktive o ITS-u (Direktiva 2010/40/EU).

Usluge multimodalnih putnih informacija omogućuju putnicima da planiraju svoje putovanje od točke A do točke B uspoređujući različite mogućnosti putovanja i kombinirajući različite vrste prijevoza. Takve usluge putniku pružaju informacije prilagođene njegovim specifičnim željama i potrebama, uključujući najbržu rutu, najjeftiniju rutu, rutu s najmanje presjedanja, najdostupniju rutu za osobe sa smanjenom pokretljivošću itd. ili rutu koja ovisi o vrsti prijevoza koji putnik želi koristiti.

Inteligentni prometni sustavi (ITS) su aplikacije koje mogu značajno pridonijeti održivom, sigurnijem i učinkovitom prometnom sustavu, a Direktiva o ITS-u donesena je kako bi se ubrzala implementacija ovih inovativnih transportnih tehnologija diljem Europe. Direktiva predviđa donošenje funkcionalnih, tehničkih i organizacijskih specifikacija u obliku delegiranog akta kako bi se osigurala kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet za implementaciju i operativnu uporabu usluga multimodalnih putnih informacija širom Europske unije. Taj će delegirani akt biti obvezujuća mjera politike kojom se utvrđuju odredbe koje sadrže zahtjeve ili druge relevantne propise koje treba slijediti u slučaju implementacije.

Ove specifikacije bit će usmjerene na osiguravanje interoperabilnih putnih podataka i usluga, gdje je to moguće na temelju postojećih standarda i tehnologije. Trenutno uslugama multimodalnih informacija diljem Europe nedostaje interoperabilnosti, a ponuda im je fragmentirana kad je riječ o zemljopisnoj pokrivenosti i vrstama prijevoza, informacijama u stvarnom vremenu i razini kvalitete. Očekuje se da će ova inicijativa pridonijeti kontinuitetu i usklađenoj isporuci usluga multimodalnih putnih informacija širom Europske unije, što bi trebalo potaknuti pozitivan pomak prema održivim načinima prijevoza i time poboljšati učinkovitost upravljanja prometnom mrežom u Europi.

Više informacija: DG MOVE