Poziv: prijave za članstvo u znanstvenim odborima Europske komisije

Europska komisija poziva znanstvenike da se pridruže njenim neprehrambenim znanstvenim odborima.
 

Znanstveni odbori pružaju Komisiji neovisne procjene rizika visoke kvalitete te znanstvene savjete u područjima javnog zdravstva, sigurnosti potrošača i rizika za okoliš. Svaki odbor sastoji se od najviše 19 članova.

Znanstvenici mogu podnijeti zahtjev za članstvom u jednom ili više sljedećih odbora:

  • Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS)
  • Znanstveni odbor za zdravstvene i okolišne rizike te rizike u nastajanju (SCHEER)
Uspješni kandidati moraju biti afirmirani znanstvenici s više od 10 godina radnog iskustva u struci i s multidisciplinarnim postignućima.

Članovi odbora biraju se na temelju njihove stručnosti u jednom ili više područja nadležnosti i kolektivno pokrivaju najširi mogući raspon disciplina. Područja nadležnosti znanstvenih odbora obuhvaćaju javno zdravstvo, sigurnost potrošača i ekološke rizike, a detaljno su opisana u tekstu poziva.

Članovi se imenuju u znanstvene odbore na razdoblje od pet godina.

Rok za prijavu je 2. studenog 2015.

Više informacija: DG SANTE