Javno savjetovanje o usklađivanju socijalnog osiguranja u Europskoj uniji

Europska komisija pokrenula je prošli tjedan Javno savjetovanje o usklađivanju socijalnog osiguranja u Europskoj uniji.
 

Cilj je ovog savjetovanja prikupiti mišljenja o funkcioniranju aktualnih pravila o usklađivanju u nekoliko prekograničnih situacija. Rezultat savjetovanja pridonijet će boljem pripremnom radu za moguću reviziju pravila Europske unije o usklađivanju socijalnog osiguranja.

Komisija posebice traži mišljenja o:

  • obiteljskim davanjima,
  • naknadama za nezaposlenost,
  • upućivanju radnika.
Savjetovanje je namijenjeno svim građanima i organizacijama, a otvoreno je do 7. listopada.

O ČEMU JE RIJEČ?
Građani Europske unije imaju pravo raditi u svim državama članicama i boraviti u njima u tu svrhu. Takozvanim „Usklađivanjem socijalnog osiguranja u EU-u” obuvaćena su pravila u cilju zaštite prava osoba koje se sele unutar EU-a kako bi se osiguralo da ne izgube zaštitu u području socijalnog osiguranja prilikom selidbe u drugu zemlju EU-a. Ako se selite zbog posla ili boravite u drugoj državi članici EU-a, vrlo vjerojatno ćete biti osigurani sustavom socijalnog osiguranja te države. Sustavi socijalnog osiguranja razlikuju se po državama, na primjer u pogledu naknada koje se plaćaju, uvjeta prihvatljivosti, kako se te naknade računaju i koliki su doprinosi. Pravom EU-a, posebno Uredbom (EZ) br. 883/2004, uspostavljaju se zajednička pravila i načela u svrhu usklađivanja socijalnih prava stečenih u različitim zemljama. Na primjer, pravilima se određuje da osoba ne može biti osigurana u više zemalja istovremeno, da se razdoblja osiguranja mogu zbrojiti s razdobljima osiguranja stečenima u drugoj zemlji te da se davanja mogu plaćati u drugoj zemlji članici EU-a.

Prva pravila EU-a o usklađivanju socijalne sigurnosti donesena su 1958. Od tada su ažurirana više puta, a njihovo područje primjene prošireno je i uključuje više naknada iz sustava socijalne sigurnosti te više skupina mobilnih osoba uključujući članove obitelji radnika i neaktivne osobe.

Komisija razmatra novo ažuriranje kako bi osigurala da pravila o usklađivanju socijalne sigurnosti odgovaraju socijalnim, gospodarskim i političkim događajima u zemljama EU-a. Razmatraju se posebno obiteljska davanja i naknade za nezaposlenost. Nadalje, Komisija želi znati što vi mislite o pravilima upućivanja zaposlenih i samozaposlenih osoba u okviru pravila o usklađivanju socijalne sigurnosti.

Više informacija: DG EMPL