Kontakt seminar "Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+" u Dubrovniku

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje u kontakt seminaru pod nazivom "Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+".

Svrha je seminara poboljšati suradnju između poslovnog i obrazovnog svijeta, omogućiti povezivanje organizacija koje dolaze iz svijeta rada i onih iz obrazovnog sustava s krajnjim ciljem osmišljavanja Erasmus+ projekata mobilnosti i projekata partnerstava u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Za ovaj kontakt seminar predviđeno je sudjelovanje pripadnika iz tri sektora u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: zdravstvo, turizam & ugostiteljstvo i zelene tehnologije. Ciljna skupina seminara su europski sudionici koji dolaze iz ova tri sektora, a zaposleni su u poduzećima, organizacijama koje provode strukovno obrazovanje ili osposobljavanje, istraživačkim institutima i ostalim relevantnim tijelima.

Seminar će se održati u hotelu Neptun u Dubrovniku u razdoblju od 13. do 15. listopada 2015. godine. Budući da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski.

Na seminaru će biti 50 sudionika iz cijele Europe, a 7 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

Rok za prijavu je 7. rujna 2015.

Više informacija: AMPEU