Europol u najvećoj koordiniranoj operaciji protiv ilegalne trgovine ugroženim vrstama u povijesti

Operacija COBRA III, najveća koordinirana međunarodna policijska operacija ikad usmjerena na ilegalnu trgovinu ugroženim vrstama, dovela je do zapljene ogromnog broja divljih životinja, kao i više od 12 tona slonovače i najmanje 119 rogova nosoroga. Europske zapljene uključuju 11 439 mrtvih i živih jedinki, gotovo 2000 dijelova i proizvoda te preko 6 tona drvne mase, biljaka i životinjskih dijelova. Osim toga, zaplijenjeno je i 100 000 tableta tradicionalne azijske medicine. Nekoliko je osoba uhićeno, a istraga se nastavlja u mnogim zemljama.

Ilegalna trgovina ugroženim vrstama i dalje je problem u Europskoj uniji i šire. EU je odredište, izvor i tranzitna regija za trgovinu ugroženim vrstama, koja uključuje žive i mrtve primjerke divlje faune i flore ili dijelove proizvoda napravljenih od njih. Krivolovci slonove i nosoroge uglavnom love u Africi i Indiji. Velika je potražnja kupaca za njihovim kljovama i rogovima, posebno u jugoistočnoj Aziji, gdje postoji duga tradicija rezbarenja bjelokosti. Rog nosoroga u prahu, kao i mnogi drugi prašci na životinjskoj i biljnoj bazi, koristi se u tradicionalnoj azijskoj medicini. Prodaja stvara značajan profit za uključene organizirane kriminalne skupine.

U operaciji COBRA III, provođenoj u dvije faze između sredine ožujka i kraja svibnja 2015. godine, sudjelovali su policijski timovi i agencije iz 62 zemlje u Europi, Africi, Aziji i Americi. Europol je podržao operaciju širom Europe olakšavajući razmjenu operativnih informacija i koordinirajući aktivnosti policije, carine, šumarskih službi i drugih tijela za provedbu zakona iz 25 država članica Europske unije (među kojima je i Hrvatska). Operaciju su organizirali ASEAN-WEN (Association of Southeast Asian Nations Wildlife Enforcement Network) i LATF (Lusaka Agreement Task Force), uz potporu brojnih međunarodnih agencija i organizacija, kao što je Interpol.

Unutar Europske unije ključne su aktivnosti uključivale presretanje i zapljenu: 20 kg živih pijavica i 25 kg koralja u Bugarskoj; 10 000 mrtvih morskih konjica i više od 400 živih kornjača u Ujedinjenom Kraljevstvu (i još 300 u Hrvatskoj); više od 90 kg koralja i preko 50 kg životinjskih dijelova (uključujući glave i rogove) u Španjolskoj; više od 500 kg smrznute jegulje u Poljskoj; preko 800 kaktusa u zajedničkoj njemačkoj / kineskoj operaciji; 16 kitovih rebara u Nizozemskoj; 50 kg sirove (neobrađene) bjelokosti u Francuskoj.

Više informacija: Europol