2. ENCATC-ova nagrada za kulturnu politiku i upravljanje u kulturi

Europska mreža centara za obuku o kulturnoj administraciji (ENCATC) pokrenula je poziv za podnošenje prijava za 2. ENCATC-ovu nagradu za kulturnu politiku i upravljanje u kulturi, namijenjenu mladim znanstvenicima (do 35 godina) iz Europe i svijeta.
 

Ova godišnja nagrada dodjeljuje se nedavno objavljenoj doktorskoj disertaciji (obranjenoj između 1. siječnja 2014. i 30. lipnja 2015.) koja se bavi relevantnim pitanjima u području kulture koristeći se komparativnim i međusektorskim istraživanjem u kulturi, uz odmak od deskriptivnog pristupa prema komparativnom primijenjenom istraživanju.

ENCATC-ova nagrada, koja se dodjeljuje svake godine, sastoji se od prijevoda pobjedničkog doktorskog rada na engleski ili francuski i objave u seriji edukacijskih knjiga o upravljanju u kulturi i kulturnim politikama. Međunarodnu distribuciju ENCATC-ovih publikacija osigurava Peter Lang, međunarodna nakladnička grupa sa sjedištem u Švicarskoj koja posluje u cijelom svijetu.

Prijave će ocjenjivati međunarodni žiri, a pobjednik će biti objavljen na ceremoniji dodjele nagrada 25. studenog 2015. u Bruxellesu, koja se održava istovremeno s Europskim kulturnim forumom.

Rok za prijave je 30. lipnja.

Više informacija: ENCATC