Javno savjetovanje o Uredbi o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja sjevernojadranskim malim pelagijskim ribarstvom

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o Uredbi o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja sjevernojadranskim malim pelagijskim ribarstvom.

Cilj je ove inicijative doprinijeti ostvarivanju Zajedničke ribarstvene politike, posebice dugoročnoj održivosti stoka i provedbi pristupa upravljanja ribarstvom temeljenog na ekosustavu kroz ostvarenje sljedećih specifičnih ciljeva:

  • postići da spomenuti stokovi proizvode najviši održivi prinos do 2015. godine, gdje je to moguće, ili najkasnije do 2020. godine
  • osigurati visoke i održive prinose za industriju, uzimajući u obzir mješoviti ribolov i obvezu iskrcavanja
  • osigurati održavanje relevantnih stokova unutar sigurnih bioloških granica te dovođenje stokova izvan bioloških granica unutar tih granica čim prije
  • smanjiti neželjeni ulov kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja
  • uspostaviti okvir potreban za provedbu regionalizacije u dugoročnom upravljanju relevantnim stokovima.

U javnom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani i organizacije, kao i tijela državne uprave država članica Europske unije. Posebice se traže mišljenja ribara, savjetodavnih vijeća za ribarstvo, ostalih organizacija povezanih s ribarstvom i nevladinih organizacija.

Javno savjetovanje otvoreno je do 11. rujna 2015.

Više informacija: DG MARE