EGSO pokreće Nagradu civilnog društva 2015.

Europski gospodarski i socijalni odbor pokreće Nagradu civilnog društva 2015. za borbu protiv siromaštva.
 

Ove godine EGSO nagrađuje inicijative kojima je cilj jačanje gospodarske i socijalne uključenosti ljudi koji žive u siromaštvu ili one koje se bave sve većim rizikom od siromaštva u Europi. U natječaju mogu sudjelovati organizacije civilnog društva i / ili pojedinci koji su provodili inicijative usmjerene na borbu protiv siromaštva. Međutim, natjecatelji ne mogu slati prijave izravno EGSO-u, već ih mora nominirati:

  • jedan ili više članova EGSO-a,
  • jedan ili više nacionalnih gospodarsko-socijalnih vijeća,
  • jedna ili više europskih organizacija i mreža civilnog društva.
Ukupna je vrijednost nagrade 50 000 eura, a može se dijeliti među najviše pet pobjednika. Rok za podnošenje prijava je 31. srpnja 2015. Svečana dodjela nagrada održat će se 10. prosinca 2015. u Bruxellesu.

Više informacija: EGSO